De missie van MVA mini-arbitrage

Woman holding scaleOnze missie met MVA mini-arbitrage is het bieden van een goed, betaalbaar en modern alternatief voor de te trage, te ingewikkelde en te dure overheidsrechtspraak.

Te duur, te traag

De kosten en de duur van (incasso-)procedures kan flink omlaag. Dat is ook eerlijker voor de schuldenaar. De klassieke gang via een incassobureau, gerechtsdeurwaarder en-of een advocaat leidt tot een procedure voor de rechtbank.

Binnen de overheidsrechtspraak krijgt een betrekkelijk eenvoudige kleinere vordering, in grote lijnen, dezelfde behandeling als grotere gecompliceerde vorderingen. Een vordering van € 250,=  wordt door dezelfde  hooggekwalificeerde  kantonrechter behandeld als een vordering van € 25.000,= en volgt in principe dezelfde procedure, met uitgebreide mogelijkheden voor getuigenverhoor, deskundigenberichten en plaatsopneming.

De kosten daarvan komen weliswaar ivoor rekening van de schuldenaar, maar dat betekent niet dat de schuldeiser deze kosten maar kan vergeten. Het is immers nog maar de vraag of die kosten kunnen worden verhaald en als dat wel zo is, dan moet er mee worden gerekend dat de betaling van de oorspronkelijke vordering meer tijd vergt, omdat de vordering, in het gangbare systeem van incassobureau’s, deurwaarders, advocaten en overheidsrechtspraak,  nu eenmaal door de te maken kosten flink groeit.

Veelal  is er voor een uitblijvende betaling geen goede reden, maar is er sprake van betalingsproblemen. In verreweg de meeste gevallen voert de schuldenaar, zeker als het om een particulier gaat, dan ook geen uitgebreid inhoudelijk verweer. Desondanks betalen partijen het volle griffierecht, zijn er de kosten van dagvaarding door de deurwaarder en krijgt de gemachtigde of advocaat van de eisende partij een forse beloning voor het opstellen van de dagvaarding.

De kosten die dat voor de schuldenaar, maar soms ook voor de schuldeiser, met zich meebrengt, zijn, niet in de laatste plaats door de enorme stijging van de griffierechten, enorm gestegen.

De verhouding tussen de kosten en de te vorderen hoofdsom is uit balans.

Er wordt teveel geld gemorst dat eigenlijk beter rechtstreeks van de schuldenaar naar zijn schuldeiser zou moeten gaan. Wij willen door een efficiënt, maar juridisch doorwrocht en helder systeem van (mini-)arbitrage een alternatief te bieden, dat die balans herstelt.

Nieuws  

 • 25sep

  Voorbeelden beschikbaar

  by backoffice  Comments (0)
  Van verschillende kanten is de vraag gekomen of we een voorbeeld konden toezenden van de memorie van eis, zodat men kan zien hoe een mini-arbitrage begint. Daar willen we aan tegemoetkomen. Wil je eens zien...
  24sep

  Welkom op onze website!

  by backoffice  Comments (0)
  Onlangs is het concept van MVA Arbitrage B.V., namelijk mini-arbitrage, gelanceerd. Wij nodigen u van harte uit om onze website te verkennen.

Quotes  

 • Particulieren en (MKB-)ondernemingen die met betalingsproblemen worden geconfronteerd, hebben een steeds groter deel van hun voor schuldregeling beschikbare aflossingscapaciteit nodig om de binnen- en buitengerechtelijke kosten te dragen, waardoor voor de betaling van de primaire schuld minder resteert. In mijn visie moet juist een zo groot mogelijk deel van die aflossingscapaciteit gebruikt worden om de primaire schuld te voldoen.
  weglekkende aflossingscapaciteit

  Mr Richard de Lange

  MVA Arbitrage B.V.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce finibus tellus nec auctor hendrerit. Ut purus massa, dictum et leo vitae, auctor rhoncus nisl. Suspendisse commodo nunc et tellus finibus, eget pretium nisi tristique. Sed eros ex, faucibus nec diam at, hendrerit consequat turpis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam faucibus rutrum odio, non malesuada quam lacinia vel. Donec consectetur nisi ultrices, ultricies ipsum at, elementum ipsum....

  Team MVA mini-arbitrage

  MVA Arbitrage B.V.