Eerlijk is eerlijk!
Wij hebben er bedenkingen bij om mensen met problematische schulden te zien als inkomstenbron, waaraan incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten, (te) veel kunnen verdienen. De bij de schuld komende kosten moeten zo laag mogelijk worden gehouden en de schuldenaar moet met respect worden behandeld.

Wij streven naar het beperken van die kosten, zonder de schuldeisers (crediteuren) minder mogelijkheden te geven, maar kunnen juist ook hun positie verbeteren.

Door de groep partijen die aan een incassozaak verdienen in te krimpen en de kosten bij genoemde beroepsgroepen te beperken tot die van de deurwaarder, die eventueel in de executiefase tegen vastgestelde en redelijke tarieven zijn taak moet uitvoeren, wordt niet alleen de betreffende schuldenaar, maar ook de schuldeiser en de hele maatschappij gediend.

Bij een eenvoudige (geld-)vordering in mini-arbitrage kan, zeker indien de procedure is ontdaan van onnodig ingewikkelde terminologie en de weg wordt gewezen middels een digitaal vraag- en antwoordsysteem, eiser zelf zijn vordering formuleren. Ook de verweerder zal in de meeste gevallen zonder advocaat inhoudelijk kunnen verweer voeren of een passende betalingsregeling kunnen voorstellen, waardoor ook de sterk gestegen kosten van (gefinancierde) rechtsbijstand kunnen worden vermeden.

Een procesvoering, die grotendeels langs elektronische weg loopt en, na uitrol van ons project een fijnmazig netwerk van over het land gevestigde scheidsrechters heeft, bespaart niet alleen directe kosten, maar ook reiskosten en de kosten van het tijdsbeslag dat daarmee samen hangt. In zoverre is mini-arbitrage ook groener, omdat er immers minder wordt gereisd, bijvoorbeeld alleen al omdat de deurwaarder geen dagvaarding hoeft te bezorgen.