Het MVA arbitragereglement geeft regels voor de procedure van mini-arbitrage. het regelt de gang van zaken waarmee een procedure in gang wordt gezet, de wijze waarop de scheidsrechter wordt benoemd, de eis en het verweer moet worden ingediend en hoe de procedure verder loopt.

reglement