Niemand kan tegen zijn/haar wil worden afgehouden van de overheidsrechter. Arbitrage, en dus ook mini-arbitrage, kan daarom alleen rechtsgeldig plaats vinden, indien beide partijen daar mee hebben ingestemd. Er moet dus een arbitrageovereenkomst zijn. Dat hoeft geen probleem te zijn, want bij mini-arbitrage zijn de belangen van zowel eiser als verweerder afdoende beschermd tegen veel lagere kosten.

Meestal wordt deze bij aanvang van de relatie, b.v. in algemene voorwaarden, tussen partijen overeengekomen. De recente vernieuwing van het arbitragerecht bracht ook met zich mee dat nu geldt dat in het geval een particulier/consument als gevolg van zo’n bepaling in de algemene voorwaarden bij arbitrage wordt betrokken, die gedurende één maand de mogelijkheid moet krijgen om uit te spreken dat hij, in plaats van arbitrage, voor de overheidsrechter kiest.

In de praktijk zal het zo gaan dat een crediteur (leverancier), die een tweede betalingsherinnering stuurt, aan zijn debiteur (afnemer, klant) stuurt, dat aangetekend doet en daarin zal aangeven dat, indien er niet wordt betaald, aanspraak wordt gemaakt op buitengerechtelijke kosten en dat vervolgens een mini-arbitrage wordt gestart. Om aanspraak te kunnen maken op de buitengerechtelijke kosten, dient een termijn van veertien dagen te worden gegeven. Indien daarna nog eens een dikke twee weken zijn verstreken, zonder dat de debiteur verklaart toch liever bij de overheidsrechter te procederen, kan de kwestie door een scheidsrechter worden beoordeeld.

Kiezen voor mini-arbitrage na het ontstaan van het conflict of de vordering

Er zijn ook mogelijkheden om geschillen en vorderingen die ontstaan uit  de tijd voordat de algemene voorwaarden zijn aangepast via mini-arbitrage aan een scheidsrechter voor te leggen.
Ook zonder voorafgaande afspraak kunnen partijen, op het moment dat een procedure aan de orde is, kiezen voor mini-arbitrage. Dat is vanwege de kosten voor beide partijen gunstiger.

Er zijn daarvoor een aantal standaardovereenkomsten beschikbaar die u daarvoor kunt gebruiken en hier kunt downloaden::