Het invoeren en aanbrengen van arbitrage-procedures.

Het aanbrengen van procedures en het voeren van verweer door de andere partij is zo eenvoudig mogelijk gehouden. In de meeste gevallen kan dat zonder ondersteuning van een jurist gebeuren.

Betaal eerst de arbitrage kosten in de webwinkel. Elk dossier begint met een z.g. Memorie van Eis, die u na betaling kunt downloaden. Dat is een formulier waarmee de eisende partij de gegevens van partijen en de vordering opgeeft. De eisende partij ontvangt dan een inlognaam en persoonlijke code. Daarmee kunnen via het internetportaal de benodigde bescheiden, zoals contracten, facturen, eerdere correspondentie tussen partijen e.d. in het electronische dossier worden geplaatst.

Op dit moment zijn er formulieren beschikbaar voor vorderingen tussen een onderneming en een particulier (B2C, Business to Consumer) en tussen twee ondernemingen (Business to Business, B2B) Bepaal aan de hand van onderstaande tabel en de hoedanigheid van partijen de categorie die met de hoogte van de vordering overeen komt en betaal de arbitragekosten in de webshop.

Naar de webwinkel

Product

Hoogte vordering

Prijs

BTW

Totaal

MVA mini-arbitrage A  < € 500,=  € 190,00  € 39,90  € 229,90
MVA mini-arbitrage B  € 500,= tot € 2.000,=  € 285,00  € 59,85  € 344,85
MVA mini-arbitrage C  € 2.000,=-tot € 5.000,=  € 395,00  € 82,95  € 477,95
MVA mini-arbitrage D  onbepaalde waarde  € 575,00  € 120,75  € 695,75
MVA mini-arbitrage E  € 5.000,=  tot € 10.000,=  € 575,00  € 120,75  € 695,75
MVA mini-arbitrage F  € 10.000,= tot € 25.000,=  € 655,00  € 137,55  € 792,55

Meerdere procedures tegelijk aanbrengen ?

Een partij die voorziet op regelmatige tijdstippen meerdere procedures aanhangig te moeten maken, bijvoorbeeld de exploitant van een leesmap, een groothandel of een zorginstelling die declaraties voor eigen bijdragen e.d. onbetaald ziet, hoeft zelfs niet telkens voor elke procedure het formulier in te vullen.

Voor het aanleveren van grotere hoeveelheden procedures is een sjabloon in Excel-formaat beschikbaar, waarmee dezelfde gegevens kunnen worden aangeleverd, zodat meerdere procedures tegelijkertijd kunnen worden opgestart. Ideaal indien u een grote schoonmaak in het debiteurenbestand wil maken of een continue stroom van vorderingen heeft.

In individuele zaken kunnen wij natuurlijk geen raad geven, maar over het opzetten van een protocol/workflow waarmee u tot een correcte en efficiënte manier van credit-management komt geven wij graag advies.