Mini-arbitrage is een in de wet verankerde alternatieve vorm van geschilbeslechting. Niet de overheidsrechter, maar een ervaren en deskundige jurist, geeft een bindend oordeel in een geschil. Een nieuwe wetswijziging heeft de regels rondom arbitrage gemoderniseerd en het gebruik van moderne communicatie vergemakkelijkt.
MVA arbitrage biedt mogelijkheden voor een efficiënte procedure, die niet alleen sneller en goedkoper is dan overheidsrechtspraak, maar, zonder aan zorgvuldigheid en onpartijdigheid te verliezen, beter aansluit bij de moderne tijd.
Mini-arbitrage maakt, daar waar het kan, gebruik van moderne communicatiemiddelen, maar heeft, door een in het hele land op te bouwen netwerk van lokale scheidsrechters, als essentieel onderdeel van de procedure een hoorzitting “in de buurt”. Mini-arbitrage is dus geen “internetrechtbank”.
Het resultaat is wel een arbitraal vonnis, dat op dezelfde wijze als een vonnis van de overheidsrechter tot nakoming daarvan verplicht en eventueel door de gerechtsdeurwaarder kan worden geëxecuteerd.