Product

Hoogte vordering

Prijs

BTW

Totaal

MVA mini-arbitrage  < € 500,=  € 190,00  € 39,90  € 229,90
MVA mini-arbitrage  € 500,= tot € 2.000,=  € 285,00  € 59,85  € 344,85
MVA mini-arbitrage  € 2.000,=-tot € 5.000,=  € 395,00  € 82,95  € 477,95
MVA mini-arbitrage  onbepaalde waarde  € 575,00  € 120,75  € 695,75
MVA mini-arbitrage  € 5.000,=  tot € 10.000,=  € 575,00  € 120,75  € 695,75
MVA mini-arbitrage  € 10.000,= tot € 25.000,=  € 655,00  € 137,55  € 792,55

Het is weliswaar één van de doelstellingen om MVA mini-arbitrage, niet alleen eenvoudiger en sneller te maken dan overheidsrechtspraak, maar ook substantieel goedkoper te maken.

Een lage prijs is alleen niet het enige doel en het streven is er niet op gericht, in relatie tot andere aanbieders van geschilbeslechting, telkens de goedkoopste te zijn. Een pure “discountformule” past niet bij de te leveren dienst. De besparing en de efficiëntie moet zien op de beperking van rompslomp en het vermijden van formaliteiten en met name niet zien op minder aandacht voor de feitelijke en juridische inhoud van de zaak en de mensen die daar achter zitten.

Het handhaven van de kwaliteit van de procedurevoering, b.v. door het hebben van een goedwerkend internetportaal, dat telkens wordt onderhouden,  de administratie voldoende ruimte te geven voor het verstrekken van algemene juridische informatie, het verwijzen van partijen naar rechtshulpverleners, en het voeren van een permanent kwaliteitsprogramma, is van even groot belang.

De beloning van de scheidsrechter, wat het leeuwendeel van de arbitragekosten zal zijn, moet zodanig zijn dat deze, over een redelijk aantal te behandelen zaken, een vergoeding krijgt die in overeenstemming is met het gemiddelde tijdsbeslag dat met een degelijke behandeling is gemoeid. Zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid kost nu eenmaal ook tijd.